Menu pomocnicze
słoneczniki

IMG_43571.jpeg

W dniu 20 lutego 2024 roku w Dużej Sali Narad im. Michała Ilnickiego odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji. W odprawie tradycyjnie uczestniczył także Starosta Namysłowski Andrzej Michta, który przywitał zgromadzonych na Sali policjantów i podziękował im za rok ciężkiej i owocnej służby dla dobra Mieszkańców naszego powiatu.

_STR5536.jpeg

W odprawie uczestniczyli: Pani inspektor Magdalena Nguyen Fudala – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, zaproszeni goście, a wśród nich Wiceburmistrz Namysłowa Krzysztof Mucha, wójt Gminy Świerczów Barbara Bednarz, Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk, Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb, Sekretarz Gminy Pokój Joanna Ptaszek-Rekus oraz ppłk Sławomir Król, st. kpt. Tadeusz Kmieć, zastępca prokuratora rejonowego Dawid Wójtowicz oraz przedstawiciele instytucji z terenu powiatu namysłowskiego. Spotkaniu przewodniczył mł. insp. Andrzej Ostrycharczyk – Komendant KPP Namysłów. Podczas spotkania Naczelnicy poszczególnych Wydziałów przestawili roczne podsumowanie a także nakreślili plany na kolejny rok działalności.

_STR5367.jpeg

Z podsumowania wynika, że w okresie styczeń-grudzień 2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie wszczęto łącznie 650 postępowań przygotowawczych, co stanowi o 33 postępowania mniej niż w roku ubiegłym.

Ogólna wykrywalność czynów stwierdzonych odnotowana przez KPP w Namysłowie w 2023 roku wynosiła 78,26% uzyskując w ten sposób nieznaczny spadek wykrywalności w stosunku do roku poprzedniego. Pod względem poziomu wykrywalności przestępczości ogólnej KPP Namysłów zajmuje III miejsce wśród jednostek powiatowych Policji garnizonu opolskiego. Średnia wykrywalność w województwie wynosi 71,55%. Spadek odnotowano także w ilości wszcząć postępowań przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej. Wzrost natomiast w zakresie popełnianie przestępstw drogowych. W roku 2023 roku odnotowano wzrost wszczętych postępowań o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

_STR5503.jpeg

 

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 21-02-2024 08:56 Modyfikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data modyfikacji: 21-02-2024 09:51
Przewiń do góry