Menu pomocnicze
WIOSNA

Głównym celem Stowarzyszenia Klubu Seniora AKTYWNI jest stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Jako seniorzy kładą duży nacisk na zdrowy tryb życia oraz promują aktywność fizyczną, stanowiącą fundament dobrego zdrowia i umożliwiającą zachowanie sprawności i samodzielności w dłuższej perspektywie.

Finalnym celem jest budowanie i utrzymywanie relacji społecznych oraz pobudzanie aktywności seniorów i dążenie do ich aktywności na rzecz społeczności lokalnej. W tym celu, podejmowane są działania z zakresu m.in. integracji międzypokoleniowej, służące wzajemnej wymianie doświadczeń i inspirowaniu do aktywności. Takim też elementem wspierającym te działania ma być sprzęt komputerowy przekazany, z inicjatywy Wicestarosty Namysłowskiego Antoniego Sobiegraja, na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia, w dniu 01 lutego 2024 roku przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

_STR4751.jpeg

W spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia uczestniczyli Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta Antonii Sobiegraj oraz Sekretarz Powiatu Sławomir Hinborch (na zdjęciu powyżej siedzą kolejno od lewej). Seniorzy przedstawili Staroście Namysłowskiemu Andrzejowi Michcie jakie są główne celu ich działalności w Klubie Seniora oraz opowiedzieli o swoich planach na najbliższy rok. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Dziękujemy za wizytę.

Klub Seniora to zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin wiedzy, zajęcia sportowe oraz różnorakie wyjścia i wyjazdy. Swoją siedzibę mają w Bibliotece Publicznej w Namysłowie.

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 02-02-2024 09:59 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 02-02-2024 10:06
Przewiń do góry