Menu pomocnicze
WIOSNA
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ.jpeg
Kolorem żółtym zaznaczone są działki objęte powyższym przetargiem

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłosił II (drugie) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza

 

Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2. Działki są niezabudowane, rozłóg regularny, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w niedalekiej odległości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek z publicznych dróg gruntowych nieurządzonych i gruntowej drogi wewnętrznej. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny.

Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Przetargi odbędą się w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.02.2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Więcej szczegółów, uchwała oraz załącznik ze szczegółowym opisem nieruchomości znajduje się:
bip-ikona-300x120.jpeg

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 18-01-2024 12:24 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 18-01-2024 13:19
Przewiń do góry