Menu pomocnicze
słoneczniki

Polski ład.png

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tytuł projektu:

Ratunkowe zabezpieczenie i remont kościoła parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie – etap 3

Nr promesy

RPOZ/2022/7316/PolskiLad

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

496 451,54

486 522,50

9 929,03

Okres realizacji projektu:

18.11.2024 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym
p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

W ramach prac konserwatorskich zaplanowano: usunięcie z elewacji budynku drenażu, oczyszczenie ścian ceglanych z resztek tynków,wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie tynków wapiennych z dodatkiem białego cementu w pozostałej części elewacji kościoła, malowanie tynków zewnętrznych zabezpieczenie zabytku przed postępującą degradacją, remont ściany szczytowej- wschodniej, remont ścian zewnętrznych- elewacji prezbiterium, 3 etap kompleksowego remontu kościoła, w tym wymianę cegieł gotyckich z wykuciem, naprawę powierzchni murów, naprawę w murach z cegły gotyckiej pęknięć w głębiach, przymurowanie do ościeży ścianek, mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego- kwasem fluorowodorowym, wykonanie tynku renowacyjnego, scalanie kolorystyczne cegieł gotyckich, odgrzybianie 2-krotnie murów ceglanych, spoinowanie murów z cegły gotyckiej, impregnację okładzin zewnętrznych nasiąkliwych-hydrofobizacja muru ceglanego, wykonanie przepony poziomej, przemurowanie oraz odtworzenie lasek okiennych.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 08-01-2024 13:10 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 08-01-2024 13:15
Przewiń do góry