Menu pomocnicze
słoneczniki

asy ekologii.jpeg

 

W dniu 28 stycznia 2023 roku zgodnie z postanowieniem Kapituły Namysłowskiego Asa Ekologii, która obradowała w dniu 12 grudnia 2023 roku pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego wręczono statuetki Asy Ekologii.

Otrzymały je:

- Gmina Pokój - za prowadzenie działań proekologicznych na terenie powiatu namysłowskiego, szereg przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony powietrza. Gmina przeprowadziła szereg warsztatów, spotkań, kampanii informujących, działań inwestycyjnych mających na względzie tworzenie nowych form ochrony środowiska,

- Gmina Świerczów - za podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, udzielanie dotacji dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Gmina prowadzi wiele działań mających na celu poprawę warunków ekologicznych,

- Wójt Gminy Domaszowice – Pani Urszula Medyk - za realizację działań służących ochronie planety, dbanie o środowisko, jakość powietrza wykorzystując przy tym odnawialne źródła energii. Gmina Domaszowice wykonała wiele inwestycji w budynkach użyteczności publicznej mających na celu ochronę środowiska m.in. panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED, montaż pomp ciepła.,

- Wójt Gminy Wilków – Pana Bogdan Zdyb - za poprawę warunków ekologicznych poprzez podejmowanie działań mających na celu utrzymanie ładu przestrzennego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i ochronę terenów zielonych. Gmina Wilków przyczyniła się do powstania na terenie powiatu namysłowskiego zespołu elektrowni wiatrowych składająca się z 17 turbin wiatrowych,

- Namysłowski Ośrodek Kultury - za realizację wielu projektów edukacyjnych, m.in. ,,Namysłów EKO+Pozytywny’’, za przeprowadzenie warsztatów proekologicznych i szerzenie w śród dzieci i młodzieży działań ekologicznych. W ramach projektów dzieci odwiedziły stację uzdatniania wody, gdzie dowiedziały się jak cenne są zasoby wodne oraz jak prawidło ją oszczędzać w warunkach domowych. Zajęcia miały na celu zbliżenie dzieci z przyrodą,

- Gmina Namysłów - za umożliwianie mieszkańcom otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła, za realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Gmina zrealizowała wiele projektów proekologicznych m.in. „Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie”, segregacji - zbierania odpadów komunalnych, „Namysłów miasto eko murali”.

4 spośród nagrodzonych instytucji/osób w dniu dzisiejszym odebrała statuetki z rąk Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Michty oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego. Byli to: Wójt Gminy Świerczów - Barbara Bednarz, Wójt Gminu Pokój - Barbara Zając, Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk, dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Mariusz Jabłoński wraz z pracownikami Namysłowskiego NOK-u Panią Katarzyną Kot oraz Panem Krzysztofem Kazimierczakiem.

Serdecznie gratulujemy!!

 

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 03-01-2024 12:01 Modyfikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data modyfikacji: 03-01-2024 12:07
Przewiń do góry