Menu pomocnicze
WIOSNA

PLGODLO.png

„Inwestycje w oświacie – wparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”

Tytuł projektu:

Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie – etap II

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

2 330 565,00

1 000 000,00

1 330 565,00

Okres realizacji projektu:

do grudnia 2023 r.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenia zainteresowania kształceniem specjalnym oraz zapewnienia całej społeczności szkoły bezpieczne warunki do nauki, rozwoju oraz aktywności fizycznej. Nowoczesny obiekt zagwarantuje świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych, miejsce przyjazne środowisku oraz sprzyjające integracji.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest sfinansowanie części robót budowlanych ( etap II) w ramach budowy nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, przeznaczonego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami różnego rodzaju. Realizacja projektu polegać będzie na wybudowaniu zespołu trzech budynków połączonych łącznikami w kształcie podwójnej litery H. Wszystkie budynki i obiekty zewnętrzne zostały zaprojektowane bez barier architektonicznych dla zapewnienia swobodnego dostępu dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności oraz dostosowane do potrzeb i wymagań uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością różnego rodzaju.

Budynek będzie spełniał wymogi nowoczesnego funkcjonalno-przestrzennego modelu szkoły. Zastosowane rozwiązania instalacyjne wpłyną na poprawę jakości powietrza. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, zminimalizuje wpływu obiektu na środowisko naturalne.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 28-11-2023 12:57 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 28-11-2023 12:58
Przewiń do góry