Menu pomocnicze
WIOSNA
KPORPUE.png

Tytuł projektu partnerskiego

Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

Nr projektu  partnerskiego        

KPO/22/LLL/U/0007

Wartość projektu partnerskiego

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

21 499 553,00

503 200,00

83 076,00

Okres realizacji projektu

01.03.2023-30.06.2026

Cel projektu partnerskiego

Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Zakres rzeczowy projektu dla Powiatu Namysłowskiego

Zakres rzeczowy projektu partnerskiego.

Utworzenie systemu koordynacji działań mającego na celu wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego praz uczenia się przez cale życie, w tym uczenia się dorosłych.

Działania będą obejmować m.in.: organizację wydarzeń, spotkań z doradcami zawodowymi oraz z pracodawcami, organizację targów edukacyjnych, konkursy dla uczniów wszystkich szkół, działania informacyjno-promocyjne.

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor Wydziału Edukacji Kultury               i Sportu

0 774103 695 wew. 116

turystyka@namyslow.pl

0 774103 922

WUPOPO.jpeg

Projekt realizowany w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 24-11-2023 09:11 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 24-11-2023 10:33
Przewiń do góry