Menu pomocnicze
WIOSNA

ranking.jpeg

Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję JST niż poziom nadwyżki operacyjnej. Sprawdziliśmy jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce.

Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji.

Wspaniałą wiadomością dla nas, jako jednego z najmniejszych powiatów w województwie, jest to, że mamy 1 miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, które zbadało jak wygląda Kondycja finansowa samorządów w Polsce.

W województwie nie mamy sobie równych!!

Wynik ten zawdzięczamy doskonale działającemu Zarządowi Powiatu Namysłowskiego ze Starostą Konradem Gęsiarzem oraz Wicestarostą Tomaszem Wiciakiem na czele oraz wszystkim pracownikom, dzięki którym możemy tak sprawnie rozwijać nasz powiat.

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 23-11-2023 09:30 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 23-11-2023 09:34
Przewiń do góry