Menu pomocnicze
słoneczniki

namyslow_herb.png

Zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 23 listopada (środa) 2011 r. o godzinie 13.00 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu namysłowskiego za okres: styczeń – wrzesień 2011r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2012,
  • uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok",
  • o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.,
  • zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-11-2011 10:37
Przewiń do góry