Menu pomocnicze
WIOSNA

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU 005.jpeg

 

W E Z W A N I E   D O    O D B I O R U    RZECZY
Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej,
W Z Y W A M
wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionego depozytu przechowywanego przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Namysłowie:
KWOTA PIENIĘŻNA
Termin odbioru w/w upływa dnia – 02 SIERPNIA 2025r.
Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221.
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku – 730 – 1530.

 

 

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
3. Starostwo Powiatowe w Namysłowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 21-08-2023 08:43 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 21-08-2023 08:48
Przewiń do góry