Menu pomocnicze
słoneczniki

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie której wydłużana była ważność orzeczeń w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązują poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych  na czas określony.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

  • upłynął pomiędzy dniem 9 marca 2020r.  - 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,
  • upłynął  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność  do 31 marca 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. -  zachowają ważność do 30 września 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

ZMIANA TERMINU WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 03-07-2023 15:21 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 04-07-2023 10:15
Przewiń do góry