Menu pomocnicze
Jesień

O godz. 10.00 w Sali Narad starostwa odbędzie się spotkanie starosty Juliana Kruszyńskiego z przedstawicielami Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z wójtami i burmistrzem gmin powiatu namysłowskiego. Tematem spotkania są wyzwania czekające powiat i gminy po wejściu w życie ustawy o pieczy zstępczej.

Od stycznia wchodzą obowiązki wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz.887). Art. 191 wprowadza obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej: gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka pozbawione opieki rodzicielskiej, będzie wraz z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gmin w finansowaniu będzie wzrastał stopniowo:

  • 1 rok- 10%,
  • 2 rok- 30 %,
  • 3 rok i kolejne 50%. Im dłużej podopieczny będzie przebywał w placówce, tym więcej gmina będzie dopłacać powiatowi.

Sejm uchwalając nowe przepisy zdecydował, że obejmą one dzieci skierowane przez sąd do pieczy zastępczej dopiero od 1 stycznia 2012 r. Gminy jednak muszą zabezpieczyć odpowiednie środki w swoich budżetach na przyszły rok. Pomocą dla JST ma być rezerwa celowa na realizację zadań związanych z ustawą w projekcie budżetu na 2012 r.: planowana kwota to 40 mln, jednak wg samorządów to za mało.
Eksperci "przewidują" skutki ustawy: mniej dzieci będzie kierowanych do pieczy zastępczej, więcej bedzie wracało do swych rodzin biologicznych. Gminy winny skupić się bardziej na pracy socjalnej z rodziną, tak by umożliwić jak najszybszy powrót dziecka do domu.

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-11-2011 08:33
Przewiń do góry