Menu pomocnicze
WIOSNA

354881954_703228628480228_5046352098026400988_n.jpeg

Dom Pomocy Społecznej (DPS) to instytucja opieki społecznej, która zapewnia całodobową opiekę i wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle cho-rym lub innym osobom potrzebu-jącym pomocy. Dom Pomocy Społecznej Promyk
w Kamiennej zapewnia opiekę per-sonalną, pielęgnacyjną i rehabili-tacyjną. Osoby zamieszkujące w nim otrzymują wsparcie w co-dziennych czynnościach, takich jak ubieranie się, kąpiel, posiłki, a także pomoc w zakresie przyjmo-wania leków, rehabilitacji oraz aktywności rekreacyjnej. DPS zatrudnia także personel medyczny w tym lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, którzy zapewniają opiekę zdrowotną. Personel stara się stworzyć przyjazne i komfortowe środowisko, aby mieszkańcy czuli się jak w domu. Często organizowane są zajęcia kreatywne, spotkania, warsztaty i wyjścia, które mają na celu pobudzanie aktywności społecznej i umożliwienie integracji mieszkańców. 

354561671_576711711303406_1058007387643348942_n.jpeg

W tym roku Dom Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej będzie obchodził swoje 15-lecie. Obecnie przebywa w nim ponad 40 podopiecznych w wieku senioralnym. Osoby te wymagają sta-łej opieki zdrowotnej. W dniu 16 czerwca 2023 roku namysłowski DPS Promyk obchodził swoje 15-lecie. Na imprezę zaproszono wielu gości. Wśród nich byli przedsta-wiciele władz wojewódz-kich, władz powiatowych oraz gminnych. DPS odwiedzili ludzi związani z jego powstaniem, ale także namysłowskie władze samorządowe. Wspólnie z Dyrektor Renatą Żywiną świętowali nie tylko pensjonariusze i pracownicy, ale i Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Wicestarosta Tomasz Wiciak, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, Sekretarz Powiatu Sławomir Hinborch i wiele, wiele jeszcze wspaniałych gości, których nie jestem tutaj w stanie wymienić z imienia i nazwiska.  Po części oficjalnej, która składała się z mszy polowej, występów artystycznych oraz przemówień okolicznościowych można było zwiedzić DPS oraz zrelaksować się na terenach zielonych przyległych do budynku.

Barbara Jarmuszewska

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 20-06-2023 12:34 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 20-06-2023 12:38
Przewiń do góry