Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Powiat namysłowski został wyróżniony tytułem "Samorząd Równych Szans 2011". To szczególna nagroda, bowiem jest przyznawana za działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powiat_rownych_szans3.jpeg
Pracownicy namysłowskiego PCPR (od lewej): Sylwia Strzelecka, Katarzyna Nowak, Urszula Łyżniak, Łukasz Stefan, Ryszard Kalis, Joanna Ostrowska, Anna Pawłowska i Barbara Olbryt.

Celem głównym projektu jest wsparcie samorządów (głównie szczebla powiatowego) w zakresie prowadzenia polityki na rzecz osób niepełnosprawnych tak, by umożliwić jak najszersze włączenie tej grupy osób we wszystkie dziedziny życia. Jak zapewniają inicjatorzy tego projektu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - chodzi o wytworzenie "mody" na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwiększenie wrażliwości społecznej na potrzebę zapewnienia im równych szans.

Powiat namysłowski został nagrodzony za realizację projektu systemowego „Wspólnymi siłami ku samodzielności”. Jego koordynatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Działanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są w wieku aktywności zawodowej, korzystają z pomocy społecznej i są mieszkańcami naszego powiatu. - Ma na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na godne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz zwiększenie motywacji do zmiany stylu życia, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zwiększenie dostępu do informacji na temat praw i uprawnień - mówi Ryszard Kalis, kierownik namysłowskiego PCPR.

W tym roku w projekcie uczestniczy trzydzieści jeden osób niepełnosprawnych. W jego ramach biorą oni udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, turnusie rehabilitacyjnym oraz kursach i szkoleniach zawodowych. - Istotne są również wyjazdy - m.in. do teatru, czy w okolice Karpacza - dodaje Ryszard Kalis.

Nagrodzony projekt nie jest jedynym, który jest realizowany w naszym powiecie. Powiat namysłowski, w imieniu którego działa PCPR, kolejny już rok pełni funkcję realizatora w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. W ramach tego programu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pomoc w formie dofinansowania projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Aktualnie zostały przyjęte do rozpatrzenia wnioski złożone w 2010 r. przez następujących projektodawców: Gminę Domaszowice, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup oraz Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Gminę Namysłów.

Ze środków PFRON dofinansowywane są także: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Powiat przekazuje również środki na organizowane przez różnego rodzaju instytucje wydarzenia sportowe, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-11-2011 12:16
Przewiń do góry