Menu pomocnicze
słoneczniki

MEN.jpeg Poznaj Polske.jpeg Polski Lad.jpeg

Tytuł

POZNAJ POLSKĘ

Nr porozumienia

MEiN/2023/DPI/1222 z dnia 4 maja 2023

Wartość

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

40.400,00

30.000,00

10.400,00

Cel

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Zakres rzeczowy

W przedsięwzięciu weźmie udział 55 uczniów oraz 6 opiekunów z szkół ponadpodstawowych: Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku oraz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie. W ramach realizacji przedsięwzięcia uczniowie odwiedzą m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Powstania Żydowskiego, Cmentarz Powązkowski, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pole Bitwy na Westerplatte.

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor

0 774103 695 wew. 116

turystyka@namyslow.pl

0 774103 922

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa Program POLSKI ŁAD Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 10-05-2023 13:26 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 10-05-2023 13:51
Przewiń do góry