Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zaproszenie do konsultacji w zakresie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2012 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) a działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe
46-100 Namysłów
Pl. Wolności 12A

lub pocztą elektroniczną na adres:  sprobywatelskie@namyslow.pl

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 31 października 2011r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

Załączniki:

DOCProjekt - Program współpracy 2012.doc (100,00KB)

DOCankieta do konsultacji.doc (22,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-10-2011 09:39
Przewiń do góry