Menu pomocnicze
słoneczniki

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem. Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich:
1) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 2256);
2) działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281);
3) stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU
1. Czas trwania Konkursu: styczeń - kwiecień 2023 r.
2. Formuła przeprowadzenia Konkursu: online.
3. Termin naboru do Konkursu: 12 stycznia - 12 marca 2023 r.
4. Termin ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego Konkursu: kwiecień 2023 r.
Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie aktywności Kół poprzez przygotowanie materiałów w formie opisowej (karty zgłoszeniowej) oraz w postaci materiału audiowizualnego.

ETAP OGÓLNOPOLSKI KONKURSU
1. Czas trwania Konkursu: kwiecień-lipiec 2023 r.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia głównych nagród: wrzesień 2023 r., podczas Dożynek Prezydenckich.
Temat przewodni Konkursu: Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i prezentacja:
1) potraw z wykorzystaniem ziemniaków, w tym specjałów kuchni regionalnej;
2) obrzędu/zwyczaju żniwnego lub dożynkowego charakterystycznego dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej o czasie nie dłuższym niż 4 min.

Więcej szczegółów na plakacie oraz w Regulaminie zamieszczonym poniżej:

KARTA ZGŁOSZENIA: Dokumenty.png
REGULAMIN KONKURSU: Dokumenty.png

III Edycja KGW_Plakat_web.jpeg

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 30-01-2023 09:49 Modyfikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data modyfikacji: 30-01-2023 10:03
Przewiń do góry