Menu pomocnicze
Jesień

_STR0925.jpeg

W dniu 17 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Namysłowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu namysłowskiego zorganizowane przez Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosza Ryszkę oraz Starostę Namysłowskiego Konrada Gęsiarza.

Na spotkaniu wysłuchano prelekcji przedstawicieli opolskich instytucji w tym:
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie Pani Lilianny Hanc-Hinborch oraz Pani Izabeli Kokot-Gonera
- Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie Pani Iwony Kamińskiej
- Kierownik Biura Terenowego ZUS w Namysłowie Pani Anny Paszkowskiej-Bryckiej oraz Pani Agnieszki Komar,
- płk Andrzeja Mudrak z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu.

Spotkanie prowadził Dyrektor Oddziału OIG w Brzegu Pan Czesław Drozd. Zgromadzeni goście po wysłuchaniu prelekcji zaproszonych prelegentów mieli okazję zadać pytania prowadzącym, z czego chętnie korzystali.

Do priorytetowych zadań Opolskiej Izby Gospodarczej należy wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jest ona także platformą dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a organizacjami władzy, a także reprezentuje interesy gospodarcza zrzeszonych firm. Prowadzi działania promocyjne na rzecz swoich członków, uruchamia rynek usług wewnętrznych, oddaje do dyspozycji stronę internetową, media społecznościowe, Forum Opolskiego Biznesu, dedykowaną kampanią mailingową. Współpracuje z placówkami oświatowymi szczebla średniego, współorganizując klasy patronackie, ze szkołami wyższymi i instytucjami otoczenia biznesu. Organizuje spotkania członkowskie m.in. w celu prezentacji działalności, wymiany poglądów, integracji firm. Tworzy wewnętrzny rynek usług. Udziela porad prawnych i kieruje do właściwego doradcy: podatkowego, prawnego i biznesowego.

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 18-11-2022 09:17 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 18-11-2022 09:31
Przewiń do góry