Menu pomocnicze
WIOSNA

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:

Program Inwestycji Strategicznych

Polski ład.png

Flagi.png

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Tytuł projektu:

 

Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Wartość:

 

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

23 188 230,60

15 150 000,00 – dofinansowanie z Polskiego Ładu

3 000 000,00 – dofinansowanie z RFIL

5 038 230,60

Okres realizacji projektu:

 do czerwca 2024 r.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenia zainteresowania kształceniem specjalnym oraz zapewnienia całej społeczności szkoły bezpieczne warunki do nauki, rozwoju oraz aktywności fizycznej. Nowoczesny obiekt zagwarantuje świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych, miejsce przyjazne środowisku oraz sprzyjające integracji.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest wybudowanie (roboty budowlane wraz z nadzorem) Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, przeznaczonego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami różnego rodzaju. Realizacja projektu polegać będzie na wybudowaniu zespołu trzech budynków połączonych łącznikami w kształcie podwójnej litery H. Wszystkie budynki i obiekty zewnętrzne zostały zaprojektowane bez barier architektonicznych dla zapewnienia swobodnego dostępu dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności oraz dostosowane do potrzeb i wymagań uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością różnego rodzaju.

Budynek będzie spełniał wymogi nowoczesnego funkcjonalno-przestrzennego modelu szkoły. Zastosowane rozwiązania instalacyjne wpłyną na poprawę jakości powietrza. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, zminimalizuje wpływu obiektu na środowisko naturalne.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

 

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 19-10-2022 14:44 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 19-10-2022 14:55
Przewiń do góry