Menu pomocnicze
słoneczniki

_STR6433.jpeg

W  miejscowości Bukowa Śląska trwa przebudowa blisko 700 m odcinka drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska. Na całej długości położona zostanie nowa nawierzchnia oraz wykonana podbudowa. Wzdłuż drogi wykonane zostaną m.in. rów technologiczny oraz zjazdy do posesji, a także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Łączny koszt przebudowy to kwota blisko 1,2 mln zł, z czego 50% pochodzi z rządowych środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Dróg oraz współfinansowany z budżetu Gminy Namysłów - 250 000,00 zł.

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest droga DP 1113 O (gmina miejsko-wiejska, gmina Namysłów) będzie miała wpływ na wzrost bezpieczeństwa podróżowania oraz usprawnienia połączenia komunikacyjnego. Powyższe wpływa na ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwienie w dostępie do instytucji społeczno -kulturowych, co warunkuje rozwój społeczno – kulturalny lokalnej społeczności, wpływa również zwiększenie potencjału funkcji turystyczno – rekreacyjnych gminy i związanych z tym możliwości rozwojowych.

 

 

Opublikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data publikacji: 14-10-2022 10:10 Modyfikował(a): Aleksandra Kiełtyka Data modyfikacji: 14-10-2022 10:16
Przewiń do góry