Menu pomocnicze
WIOSNA

Informujemy, że rozpoczęły się  prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Namysłowskiego  do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2023 rok.

Propozycje proszę zgłaszać poprzez załączona ankietę w terminie do dnia 19 września 2022r.,
na jeden z nw. sposobów:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe
    w Namysłowie Plac Wolności 12a Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (decyduje data wpływu do urzędu).

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:

„Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2023”.

Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2023 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

Więcej informacji  www.namyslow.pl  w zakładce - Organizacje Pozarządowe

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 05-08-2022 09:12 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 05-08-2022 09:15
Przewiń do góry