Menu pomocnicze
Wiosna

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w Projekcie „BIZNES TO PODSTAWA” w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza osoby w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Nabór wniosków będzie trwał w terminie:


od 17.06.2022 r. do 30.06.2022 r.


Uczestnicy:
Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET.

Dodatkowe warunki:

  • Uczestnik projektu w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków, pozostawał bez zatrudnienia i nie wykonywał innej pracy zarobkowej,
  • Uczestnik projektu nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • Uczestnik projektu nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane wsparcie:

  • Przyznanie 3 osobom bezrobotnym (1 - kobieta, 2 – mężczyzn) środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 504,01 zł brutto (25 613,02 zł + VAT).

Przed złożeniem wniosku należy zadzwonić do Urzędu pod numer telefonu 77 419 09 34 lub 77 419 09 24 w celu ustalenia konkretnej godziny wizyty w Urzędzie.


Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,
w godzinach pracy Urzędu (Namysłów, ul. Plac Wolności 1).
Więcej informacji: tel. 77 419 09 34 lub 77 419 09 24 email: caz@namyslow.praca.gov.pl Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy Namysłów, Plac Wolności 1

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 20-06-2022 13:36 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 20-06-2022 13:41
Przewiń do góry