Menu pomocnicze
WIOSNA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.jpeg

Tytuł projektu

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”-  Priorytet 3

Nr umowy         

52/2022 z dnia 12 maja 2022

Okres realizacji

maj-grudzień 2022

Wartość projektu

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

30.000,00 zł

24.000,00 zł

6.000,00 zł

Cele projektu

Projekt ma na celu budowanie nawyków czytelniczych oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół  ponadpodstawowych poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych w bibliotekach szkolnych, w tym zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup lektur szkolnych, książek o tematyce II wojny światowej , książek o tematyce państwa i narodu polskiego  oraz nowości wydawniczych do bibliotek   w 2 szkołach ponadpodstawowych:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza
  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych im.Tadeusza Kościuszki.

W zakupach szkoły objęte projektem uwzględniły książki z powiększoną czcionką.

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu

0 774103 695 wew. 116

turystyka@namyslow.pl

0 774103 922

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 07-06-2022 09:54 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 07-06-2022 12:21
Przewiń do góry