Menu pomocnicze
WIOSNA

Logo laboratoria.jpeg

Tytuł projektu

Laboratoria Przyszłości

Okres realizacji

do grudnia 2022

Wartość projektu

Wartość całkowita

Wartość dofinansowania

Wkład własny Powiatu Namysłowskiego

30.000,00 zł

30.000,00 zł

-

Cele

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych.Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy
i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. Zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów.

Zakres rzeczowy

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza.

Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach realizacji projektu zakupiono m.in.:

  • drukarkę 3D wraz z wyposażeniem,
  • statyw do aparatu i kamery,
  • mikrofon kierunkowy,
  • gimbal do aparatu fotograficznego i kamery,
  • laptop Acer,
  • zestaw oświetleniowy składający się z lampy SOFTBOX ze statywem i żarówką,
  • aparat fotograficzny Canon PowerShot,
  • stacji lutowniczej,
  • zestaw klocków-ROBOT SKRIBOT,
  • Robot Photon.

Szerszych informacji nt. przedmiotowego projektu udziela

Anna Wołoszczuk

Stanowisko

Telefon

E-mail

Fax

Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu

0 774103 695 wew. 116

turystyka@namyslow.pl

0 774103 922

Program Laboratoria Przyszłości realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu”                                      i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 07-06-2022 09:45 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 07-06-2022 09:52
Przewiń do góry