Menu pomocnicze
słoneczniki

 

flaga.png

Rządowy Fundusz

Rozwoju Dróg

 

Tytuł projektu:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O

w m. Bukowa Śląska

Nr umowy:

 

RFRD/2021/P/12/U/2022

Wartość:

 

Wartość całkowita:

 

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

1 195 815,23

597 907,62

597 907,61

Okres realizacji projektu:

 

 

do 28 października 2022 r.

Cel projektu:

 

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej DP 1113 O w m. Bukowa Śląska.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia jezdni, pobocza, odwodnienie, oznakowanie, roboty towarzyszące, zjazdy, kanał technologiczny oraz nadzór inwestorski.

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest droga DP 1113 O (gmina miejsko-wiejska, gmina Namysłów) będzie miała wpływ na wzrost bezpieczeństwa podróżowania oraz usprawnienia połączenia komunikacyjnego. Powyższe wpływa na ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwienie w dostępie do instytucji społeczno -kulturowych, co warunkuje rozwój społeczno – kulturalny lokalnej społeczności, wpływa również zwiększenie potencjału funkcji turystyczno – rekreacyjnych gminy i związanych z tym możliwości rozwojowych.

 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 

 

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

 

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

 

centrum@namyslow.pl

 

077 4103 922

 

 

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 11-04-2022 12:32 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 14-10-2022 12:01
Przewiń do góry