Menu pomocnicze
WIOSNA

Strefa Rehabilitacji i Rekreacji to obszar rozwoju funkcji uzdrowiskowo-reumatologiczno-rehabilitacyjnych i turystyczno-wypoczynkowych w ramach koncepcji budowania subregionalnej oferty usług, a wdrażanej przez współdziałające jednostki samorządu terytorialnego przy wsparciu środków unijnych na rozwój regionalny.

Celem utworzenia Strefy jest koniecznośd dostarczenia impulsów rozwojowych dla północno - zachodniej części województwa wobec strukturalnej słabości obszaru i braku sprecyzowanego kierunku rozwoju.
Strefa obejmuje swym zasięgiem 10 gmin leżących w obrębie granic administracyjnych powiatu namysłowskiego, brzeskiego oraz opolskiego w przeważającej większości położonych na terenach wiejskich: gmina miejsko – wiejska Namysłów, gmina wiejska Świerczów gmina wiejska Pokój, gmina wiejska Wilków, gmina wiejska Domaszowice, gmina wiejska Lubsza, gmina wiejska Dobrzeń Wielki, gmina wiejska Popielów, gmina wiejska Murów, gmina wiejska Łubniany.

To właśnie przedstawiciele tych samorządów oraz przedstawiciele LGD Zielony Stobrawski Szlak, LGR Opolszczyzna, Zespołu szpitali w Kup, Okręgu PZW, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Opolskiej Izby Gospodarczej, a także Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wchodzą w skład Grupy Roboczej projektu.

Początek spotkania: godz. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-10-2011 15:30
Przewiń do góry