Menu pomocnicze
WIOSNA

centralna sterylizatornia.jpeg

Centralna Sterylizatornia to projekt którego wartość całkowita ponad  1 700 000,00 zł. Środki na tę inwestycję Starostwo Powiatowe pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki pozyskanym środkom rządowym w Namysłowskim Centrum Zdrowia w ramach tej inwestycji przebudowano pomieszczenia znajdujące się w piwnicach budynku NCZ w celu zagospodarowania ich na Centralną Sterylizatornię. Modernizacji poddano przegrody budowlane, wymiano stolarkę okienną i drzwi, wykonano także m.in. układ wentylacji mechanicznej. W ramach pozyskanych środków zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i pomieszczeń do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego. 

sterylizatornia.jpeg

Zakupiono m.in.:
- sprzęt informatyczny do zarządzania Centralną Sterylizatornią wraz z oprogramowaniem,
- przenośną wytwornicę pary,
- myjnię ultradźwiękową, dwukomorową,
- przelotową myjnie dezynfektor,
- sterylizator parowy mały, przelotowy,
- stanowisko do zgrzewania, z dystrybutorem dwupoziomowym z obcinarką,
- międzyoddziałowy, zamknięty wózek,
- pełnie umeblowanie sterylizatorni tj. stoły, regały, szafy.

Zarówno prace remontowe jak i montaż urządzeń są już zakończone.

Jakie zadania spełnia Centralna Sterylizatornia i czy jest potrzebna w szpitalu?

Wydzielona jednostka szpitala nazywana centralną sterylizatornią ma za zadanie przygotować narzędzia chirurgiczne i materiały medyczne w sposób gwarantujący personelowi i pacjentom bezpieczeństwo ich użycia. W rozumieniu profesjonalistów termin bezpieczne użycie narzędzi i materiałów wysterylizowanych oznacza, że są one skutecznie umyte i wyjałowione, czyli pozbawione jakichkolwiek mikroorganizmów i ich form przetrwalnikowych. Mycie narzędzi jest pierwszym i zdecydowanie najważniejszym krokiem w tym procesie.

Narzędzia brudne, wstępnie oczyszczone z sal operacyjnych, oddziałów, poradni zamknięte w kontenerach dowożone są windą lub wózkami do pomieszczenia przyjęć usytuowanego w części „brudnej” centralnej sterylizatorni. Dostarczone ładuje się bezpośrednio do przelotowych myjni - dezynfektorów, które usuwają z ich powierzchni najdrobniejsze, nawet mikroskopijne cząstki krwi, skóry, śluzu, czyli substancji organicznych składających się z węglowodanów, lipidów i białek. Usunięcie wszystkich tych pozostałości jest podstawą skutecznej sterylizacji.

 

Barbara Jarmuszewska

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 07-02-2022 09:59 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 07-02-2022 10:08
Przewiń do góry