Menu pomocnicze
WIOSNA

autor: Barbara Jarmuszewska

Powiat Namysłowski, pochwalić się może zarówno licznie występującymi lasami, zbiornikami wodnymi, malowniczymi krajobrazami jak i ciekawą historią, której trwałe ślady stanowią zachowane zabytki i pamiątki dziedzictwa kulturowego, które jest nieodłączną częścią naszego dziedzictwa narodowego, które z kolei stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu.  Ochrona polskich zabytków jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości Polaków. Dlatego też Starostwo Powiatowe mając świadomość istoty i znaczenia konieczności dbania o nasze dziedzictwo corocznie wspiera renowację zabytków z terenu powiatu.  

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu

Brakuje źródeł dotyczących najstarszego kościoła w Miejscu, można jednak wnioskować, że istniał już w średniowieczu. Świadczyć o tym mogą zabytki przenoszone do kolejno powstających w tej miejscowości świątyń, m.in. gotycka pieta. Pierwszy, protestancki kościół był drewniany, z murowaną zakrystią. Ufundował go baron Arnolf Kottulinsky z Jelcza w 1565 r. Niemalże sto lat później nastąpiła rekatolizacja tych terenów, a w 1721 r. powstała nowa, również drewniana świątynia, która przetrwała do roku 1928. Wtedy to wybudowano obecny kościół, według projektu Franza Overkotta z Wrocławia. Jego bryła jest uproszczona, ale nawiązuje do stylu barokowego. Na szczególną uwagę zasługują resztki dekoracji sgraffitowej, renesansowy portal do zakrystii oraz barokowy ołtarz i ambona z XVIII w. Świątynia znajduje się w dawnych granicach miejscowości Świerczów, po których zachowała się pierwotna fosa.

Na roztaczającym się wokół kościoła cmentarzu parafialnym zachowała się zabytkowa, neogotycka kaplica z figurą św. Jana Nepomucena.

W 2021 roku Starostwo Powiatowe dofinansowało renowację zabytkowych witraży w kościele. Kwota dotacji: 15 000,00 zł.

witraze.png

Dawny klasztor franciszkanów

Założenie zakonne istniejące w tym miejscu pierwszy raz wzmiankowane było już w 1285 r., w roku 1321 pojawiła się nazwa konwentu pw. Najświętszej Panny Marii. W 1. poł. XV w. wybudowano nowy klasztor przy istniejącym już wcześniej kościele. W czasach reformacji dom zakonny przeszedł w ręce protestantów i został przekształcony w magazyn i szpital, powrócił do franciszkanów w roku 1671. Niedługo jednak bracia zakonni mogli zajmować swój odzyskany dom, bowiem już w 1682 r. zabudowania zostały zniszczone przez pożar. Po udanej odbudowie, w roku 1783 miał miejsce kolejny pożar, który strawił konstrukcję dachową oraz budynki mieszkalne. Po raz kolejny udało się odbudować klasztor, jednak w efekcie XIX-wiecznej sekularyzacji został on przekształcony w browar.

Do czasów nam współczesnych zachowało się zachodnie skrzydło klasztoru, obecnie pełniące funkcje plebanii oraz kancelarii parafialnej.

W roku 2021 Starostwo Powiatowe dofinansowało prace renowacyjne mające na celu zabezpieczenie zabytku przed szybko postępującą degradacją. W ramach dofinansowania wymianie poddano uszkodzone cegły gotyckie, a te których stan na to pozwolił, zostały  poddane oczyszczeniu.

Kwota dotacji: 60 000,00zł.

269842577_267089968744097_4901285403545602041_n.jpeg

Kościół Wszystkich Świętych w Głuszynie

Rzymskokatolicki kościół parafialny w Głuszynie. Świątynia należy do parafii Wszystkich Świętych w Głuszynie w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 10 września 2014 roku, pod numerem A-219/2014, kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. Pierwsza wzmianka o kościele w Głuszynie pochodzi z 1400 roku. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1842-1844 w miejsce poprzedniego, drewnianego kościoła. Wnętrze świątyni ubogaca m.in.: barokowy ołtarz z XVIII wieku, chrzcielnica oraz rzeźba św. Anny Samotrzeciej. W roku 2021 Starostwo Powiatowe sfinansowało prace renowacyjne zabytkowych drzwi wejściowe na klatkę schodową w Kościele  pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie.

Kwota dotacji: 15 000,00 zł.

264811427_945087779466495_1292011593138629151_n.jpeg

Kapliczka przydrożna (św. Jan Nepomucen)

U zbiegu ulic Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie oraz Oławskiej znajduje się barokowa kapliczka przydrożna, ufundowana w 1730 r. przez Andrzeja Wachsmanna. Kapliczka skrywa barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena. Od 2017 roku rondo, przy którym umiejscowiona jest kapliczka nosi nazwę  Ronda im. Świętego Jana Nepomucena.

W 2021 roku Starostwo Powiatowe sfinansowało prace renowacyjne, które miały na celu przywrócenie świetności przydrożnej kapliczce.

Kwota dotacji: 55 200,00 zł

272585974_325127222957039_1523363007920507866_n.jpeg

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 31-01-2022 10:52 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 31-01-2022 11:08
Przewiń do góry