Menu pomocnicze
WIOSNA

OGŁOSZENIE

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział Skarbu Państwa 1/2 części niewydzielonej      w prawie własności działki nr. 141/8 k.m. 1, obręb Przeczów

 

            „Starosta Namysłowski informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, w terminie od 24.01.2022 r. do 13.02.2022 r. zostanie wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, stanowiącej udział Skarbu Państwa wynoszący 1/2 części niewydzielonych w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przeczów, gmina Namysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 141/8 k.m. 1 o pow. 0,1490 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1U/00033919/5. Powyższy wykaz będzie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.namyslow.pl.”

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 28-01-2022 07:58 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 28-01-2022 10:20
Przewiń do góry