Menu pomocnicze
Las

POWIATOWY URZĄD PRACY W NAMYSŁOWIE
 
informuje, że pozyskał środki na realizację projektu „BIZNES TO PODSTAWA" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji projektu:
01.01.2022 - 30.10.2023
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 640 000,00 zł

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Uczestnicy:
Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET.


Dodatkowe warunki:
- Uczestnik projektu nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień  złożenia wniosku,
- Uczestnik projektu nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane wsparcie:
  • Przyznanie 25 osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 488 zł (jednak nie więcej niż 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy).
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁUW PROJEKCIE!
 

Więcej informacji:
tel. 77 419 09 22
email: caz@namyslow.praca.gov.pl

Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1


Logo POWER

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 20-01-2022 08:05 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 20-01-2022 08:11
Przewiń do góry