Menu pomocnicze
WIOSNA

jak założyć stowarzyszenie zwykłe.jpeg

Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze:

1)   składek członkowskich,

2)   darowizn,

3)   spadków,

4)   zapisów,

5)   dochodów z majątku stowarzyszenia,

6)   ofiarności publicznej,

7)   dotacji.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1)     powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

2)     zrzeszać osób prawnych,

3)     prowadzić działalności gospodarczej,

4)     prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielania przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:

1)     nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

2)     ustalenie ograniczonego prawa rzeczowego,

3)     zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

4)     przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

5)     zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Wzory dokumentów

DOC1. Wniosek o wpis do ewidencji- PRZEDSTAWICIEL.doc (33,00KB)

DOC1a. Wniosek o wpis do ewidencji - ZARZĄD.doc (33,00KB)

DOC2. Lista założycieli stowarzyszenia.doc (34,50KB)

DOC4. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc (26,50KB)

DOC5. Oświadczenie.doc (24,50KB)

DOC6. Uchwała o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia.doc (23,00KB)

DOC6a. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc (24,50KB)

DOC7. PRZYKŁAD- Regulamin stowarzyszenia zwykłego - PRZEDSTAWICIEL.doc (41,00KB)

DOC7a. PRZYKŁAD Regulamin stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD.doc (38,50KB)

DOC7b. Przykład Regulamin stowarzyszenia zwykłego- ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA.doc (40,00KB)

DOC8. Wniosek o wpis zmian do ewidencji.doc (28,50KB)

DOC9. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji.doc (29,00KB)

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 15-10-2021 12:57 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 19-11-2021 09:01
Przewiń do góry