Menu pomocnicze
WIOSNA

Dnia 20 września 2021 r. o godz. 11 w Sali Narad imienia Michała Ilnickiego (I piętro) w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów, odbyło się uroczyste zawarcie umów o dofinansowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Łącznie zaproszono przedstawicieli 17 jednostek samorządu terytorialnego (9 gmin oraz 8 powiatów), dla których przygotowano łącznie 70 umów o dofinansowanie budowy/ rozbudowy lub przebudowy istniejących lub projektowanych przejść dla pieszych, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych około 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poziom dofinansowania każdego z zadań wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych.

Wśród przedstawicieli samorządów był również Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, który w imieniu Powiatu Namysłowskiego podpisał 6 umów. Dzięki otrzymanym dofinansowaniom w samym tylko Namysłowie powstaną 3 bezpieczne przejścia dla pieszych i będzie to w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w miejscowości Namysłów przy ul. Oławskiej (przy Stalchemie, przy Biedronce, przy Limbie) oraz trzy zlokalizowane bezpośrednio przy szkołach w gminach sąsiednich w gminie Świerczów, gminie Wilków i w gminie Domaszowice.

 Łączna wartość dofinansowania to 217 270,47 zł.

Lista zadań dla Powiatu Namysłowskiego obejmuje:
- przejście dla pieszych przy szkole w Wilkowie
- przejście dla pieszych przy szkole w Domaszowicach
- przejście dla pieszych przy szkole w Świerczowie
- przejście dla pieszych w Namysłowie przy ul. Oławskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego
- przejście dla pieszych w Namysłowie przy ul. Oławskiej znajdujące się przy Biedronce
- przejście dla pieszych w Namysłowie przy ul. Oławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową.

Barbara Jarmuszewska

**************************************************

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano na realizację zadań, których celem jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Zadania dotyczą kolizyjnych:

  • przejść dla pieszych na skrzyżowaniach,
  • przejść dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami,
  • przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych.

Dzięki wsparciu środkami rządowymi, samorządy utworzą nowe przejścia dla pieszych lub podniosą poziom bezpieczeństwa na istniejących. W województwie opolskim planowane jest wykonanie 18 nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarach oddziaływania 67 istniejących przejść dla pieszych, zlokalizowanych na drogach gminnych i powiatowych (łącznie 85).

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 20-09-2021 09:26 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 20-09-2021 09:30
Przewiń do góry