Menu pomocnicze
WIOSNA
Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że zgodnie z Art 64. ust. 1. pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450 z późn. zm.), aby poruszać się pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym albo zespołem pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych należy mieć wydane zezwolenie kategorii I.
 
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.
Zezwolenie wydaje się na wniosek, po uiszczeniu opłaty.
Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy.
 
 Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym 
 
Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:
- długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
- naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi;
- do szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
 
Poniżej, dla przypomnienia, zamieszczamy link z Tabelą kategorii zezwoleń i opłat oraz organy je wydające:
 
pozwolenie.jpeg
Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 18-08-2021 12:47 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 18-08-2021 12:58
Przewiń do góry