Menu pomocnicze
WIOSNA

Dom Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej pozyskał, kolejny już raz, fundusze w ramach drugiego naboru do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Adresatem projektu grantowego były pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy o pracę w DPS ,,Promyk”, a środki pozyskane w ramach grantu były wypłacane jako dodatki do wynagrodzeń dla ww osób, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Projekt obejmował okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pozyskana kwota na wypłatę dodatków do wynagrodzeń to 16.705,53 zł .

Koordynatorem projektu ze strony DPS ,,Promyk był Dyrektor - P. Renata Żywina (kontakt: e-mail: , tel.: 77/410 03 58 wew. 21).

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 08-07-2021 10:48 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 08-07-2021 10:49
Przewiń do góry