Menu pomocnicze
WIOSNA
inspektorat.png

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 

Informujemy, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów:

„Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”, którego wykonawcą od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN,

„Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od marca 2021 r. jest firma KRAMEKO Sp. z o.o.,

„Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o.o.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021.

Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogą udzielić:

p. Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 08 – monitoring gatunków zwierząt,

− p. Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 05 – monitoring gatunków roślin,

− p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych.

Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:

− p. Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, tel. 22 547 27 06.

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem:

https://monitoringptakow.gios.gov.pl/.

Natomiast wyniki wszystkich badań realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski są udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym pod adresem:

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 21-05-2021 12:09 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 21-05-2021 12:14
Przewiń do góry