Menu pomocnicze
WIOSNA

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Niestety w świadomości wielu osób zachował się mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana.  

Nic bardziej mylnego

Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby obniża jej wartości użytkową nawet na kilka lat. Zahamowane zostają wówczas naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się najbardziej urodzajna warstwa gleby. Ponadto wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

wypalanie traw.jpeg

WYPALANIE TRAW JEST PRAWNIE ZABRONIONE!

W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Dodatkowo warto wiedzieć, że za wypalanie traw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolników karę finansową w postaci zmniejszenia (od 5 do 25%), a w skrajnych przypadkach nawet odebrania wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. (źródło: www.gdos.gov.pl)

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 04-05-2021 08:43 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 04-05-2021 08:47
Przewiń do góry