Menu pomocnicze
WIOSNA
Sytuacja izolacji i zamknięcia w domach dzieci i młodzieży sprawiła, że coraz więcej osób ma problemy z nauką, koncentracją czy nadpobudliwością co było widać po bardzo szybko zwiększającej się kolejce oczekujących (czas oczekiwania wzrósł do 1,5 roku). Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Namysłowskiego władze powiatu wraz z Panią Dyrektor Dorotą Surmańską decyzję o wyasygnowaniu dodatkowych środków i zwiększeniu ilości dostępnych godzin terapii.
Podjęte działania znacząco skrócą czas oczekiwania i pozwolą na szybszą poprawę sprawności dzieci i młodzieży. Samą metodę wypróbował podczas swojej ostatniej wizyty w Poradni Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz.
 
DSC_0290.jpeg
 
Czym jest terapia BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Terapię taką od paru lat prowadzą specjaliści w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowi. Ostatnio w dobie pracy i nauki zdalnej zapotrzebowanie na tego typu terapie drastycznie wzrosło. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom  wraz z Panią Dyrektor Dorotą Surmańską  Jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. W placówce prowadzone są dwa rodzaje treningów Biofeedback (RSA i EEG) jako treningi uzupełniające się, lub naprzemienne.

EEG Biofeedback to metoda harmonizowania pracy mózgu na poziomie fal mózgowych. Celem terapii EEG jest osiągnięcie tanu optymalnej równowagi pomiędzy procesami hamowania i aktywacji, tak aby trenowana osoba miała możliwość maksymalnie wykorzystać swój potencjał w codziennym funkcjonowaniu. Jest to bezpieczna metoda zalecana osobom zdrowym, pragnącym oprawić efektywność pracy swojego umysłu. Trening poprawia również, w przypadku dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD) i u dzieci z ryzyka dysleksji, koncentrację uwagi i jej trzymanie, szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania obie wiadomości. Trening RSA Biofeedback sprowadza się do ćwiczenia przez dziecko oddychania przeponowo –relaksacyjnego z wykorzystaniem, jako sygnału zwrotnego, zmian parametrów RSA. ego celem jest polepszenie odporności organizmu, zachowania dzieci i młodzieży, zmniejszenie agresji, zwiększenie kreatywności, polepszenie koncentracji uwagi i pamięci, a także poprawienie integracji umysłu i ciała. Tempo terapii musi być indywidualnie dostosowane do możliwości dziecka a sama terapia prowadzona jest w poradni przez wykwalifikowanych terapeutów. Atutem treningów jest brak niepożądanych efektów ubocznych.

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i wieku dziecka. Terapia zwykle obejmuje 10-20 sesji. Trening wraz z przygotowaniem trwa do 1 godziny. Systematyczna terapia na urządzeniu biofeedback pomaga nie tylko oprawić koncentrację uwagi dzieciom, ale i pokonać stres, tremę, wierzyć we własne siły, podwyższyć samoocenę oraz poprawić samopoczucie tak, aby dziecko było radosne.

 
Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 09-04-2021 13:22 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 09-04-2021 13:29
Przewiń do góry