Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Konkrus skierowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Druga edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem: "Bezpieczenie na wsi mamy - o 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamu".

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs ma na celu:
- promocję prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
- popularyzację "Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich oraz zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie.