Menu pomocnicze
WIOSNA
logo pup.png
 

Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w  Namysłowie ogłasza nabór wniosków od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. na: DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW,

o których mowa w rozporządzeniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 152)

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności  kodami zgodnymi z tabelą, która znajduje się w Zasadach Udzielania Dotacji  Dla Mikroprzedsiębiorców i Małych Przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia. -

- których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest luty 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest styczeń 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - grudzień 2020 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub styczeń 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).

- którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

- dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

kliknij pup.jpeg

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 03-02-2021 11:02 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 03-02-2021 11:12
Przewiń do góry