Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Droga do Krasowic ukończona!

126050410_2097520017056771_6483093793157193713_o.jpeg
W dniu 20 listopada 2020 roku nastąpił odbiór prac modernizacyjnych drogi powiatowej 1126 O na odcinku Krasowice. W odbiorze uczestniczyli: Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak, Członek Zarządu Powiatu Namysłowskiego Zbigniew Bratosiewicz, przedstawiciel Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz Sołtys Wsi Krasowice Pan Andrzej Dziedzic, który przekazał podziękowania dla władz powiatu oraz gminy za wykonany remont.
126199603_2097520023723437_6633003685854685643_n.jpeg
Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice - DP 1101 O” swoim zakresem objęło m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości blisko 1,7 km, usunięcie zakrzaczeń, konserwację rowów przydrożnych oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.
Tak szybkie przeprowadzenie remontu tego odcinka możliwe było głównie dzięki wsparciu Gminy Namysłów, która udzieliła Powiatowi dotacji celowej w wysokości 230 tys. zł na realizację właśnie tego zadania.
Zarząd Powiatu ma świadomość, że potrzeby remontu infrastruktury drogowej są znaczne na naszym terenie, dlatego też kładzie coraz większy nacisk na zwiększenie efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na remonty dróg.
 
Barbara Jarmuszewska
 
126044059_2097520027056770_8851129224273831072_o.jpeg
126076702_2097520020390104_1438161606259871903_o.jpeg