Menu pomocnicze
WIOSNA

 

logo.png

FUNDUSZ DRÓG

SAMORZĄDOWYCH

 

Tytuł projektu:

 

Przebudowa drogi - budowa ciągu pieszo-rowerowego

przy DP 1118 O w m. Idzikowice

Nr umowy:

 

FDS/P/7/2019/U/2020

Wartość:

 

Wartość całkowita:

 

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

536 231,02

268 115,51

268 115,51

Okres realizacji projektu:

 

 

do czerwca 2021 r.

Cel projektu:

 

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej DP 1118 O w m. Idzikowice.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty pomiarowe, nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego, pobocza, odwodnienie, oznakowanie, podbudowa ciągu pieszo-rowerowego i roboty towarzyszące.

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest droga DP 1118 O (gmina miejsko-wiejska, gmina Wilków) będzie miała wpływ na wzrost bezpieczeństwa podróżowania oraz usprawnienia połączenia komunikacyjnego. Powyższe wpływa na ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwienie w dostępie do instytucji społeczno -kulturowych, co warunkuje rozwój społeczno – kulturalny lokalnej społeczności, wpływa również zwiększenie potencjału funkcji turystyczno – rekreacyjnych gminy i związanych z tym możliwości rozwojowych.

 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 

 

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

 

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

 

centrum@namyslow.pl

 

077 4103 922

 

 Zdjęcia:

Idzikowice_1.jpeg
Idzikowice_2.jpeg
IMG_7249 (002) (002).jpeg
droga.jpeg
IMG_20210720_095843.jpeg

IMG_20210720_095740.jpeg
IMG_20210720_095429.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 23-11-2020 08:56 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 21-07-2021 08:06
Przewiń do góry