Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Tablica 120 x 80 cm - SPORTOWA POLSKA_.jpeg

 

logo.png

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020

Tytuł projektu:

 

Budowa bieżni okrężnej o długości 300 m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, boiska wielofunkcyjnego przy I liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie

Nr umowy:

 

2020/0219/0187/SubA/DIS/SP

Wartość:

 

Wartość całkowita:

 

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

3 205 198,00

1 427 900,00

1 777 298,00

Okres realizacji projektu:

 

 

do 28.02.2022r.

Cel projektu:

 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców Powiatu Namysłowskiego, w szczególności dla uczniów I liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

Rzeczowy zakres projektu i planowane efekty:

 

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

- budowa 4-torowej bieżni okrężnej o długości 300 m i nawierzchni z poliuretanu,

- budowa 4-torowej bieżni prostej o długości 120 m i nawierzchni z poliuretanu, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej,

- budowa dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku,

- budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 60,0 x 40,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej,

- budowa rzutni do rzutu dyskiem i młotem,

- budowa rzutni do rzutu oszczepem,

- budowa rzutni do pchnięcia kulą,

- budowa skoczni do skoku wyżyw,

- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,0 x 32,0 m i nawierzchni z poliuretanu,

- wykonanie systemu nawadniającego boisko piłkarskie,

- wykonanie oświetlenia i monitoringu kompleksu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 

 

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

 

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

 

centrum@namyslow.pl

 

077 4103 922

 

 

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 16-11-2020 14:25 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 23-02-2021 10:49
Przewiń do góry