Menu pomocnicze
WIOSNA

 ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - projekt w Domu Pomocy Społecznej "Promyk"

Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

loga dps.jpeg

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej jest beneficjentem projektu ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Jego celem jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia -  musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Szczegóły projektu:

,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo.jpeg
Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 16-11-2020 11:17 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 16-11-2020 11:20
Przewiń do góry