Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

"Wspieramy DPS" - nowy projekt w Domu Pomocy Społecznej "Promyk"

Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

loga dps.jpeg
 

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej jest beneficjentem projektu „WSPIERAMY DPS”.

Jego celem jest ograniczenie ryzyka zachorowania na COVID 19 wśród mieszkańców DPS oraz utrzymanie wysokiej jakości usług opiekuńczych poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb liczby personelu, w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Szczegóły projektu:

  wspieramy dps logo.jpeg