Menu pomocnicze
WIOSNA
 
loga Projekt WEKS.jpegProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa

***************************************************************************************************************************************************************

Niezmiernie miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Dzięki pracy całego zespołu udało się pozyskać kolejne już dofinansowanie na wsparcie szkolnictwa na terenie naszego powiatu.

Dofinansowanie w ramach Projektu „Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim” trafi do dwóch placówek z terenu powiatu Namysłowskiego, a są to:
- Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz
- I Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie

Kwota dofinansowania: 201 331,46 zł.
Koszt całkowity projektu: 211 927,87 zł.
Ocena wniosku: 78,21 %.

Okres realizacji od 2020-06-01 do  2021-06-30

To kolejny sukces w pozyskiwaniu środków dla Naszych szkół.
Przypomnijmy, że wcześniej udało się uzyskać wsparcia w kwocie blisko 1 200 000 zł na szkolenie zawodowe dla Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie oraz dla Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie.

edukacja.jpeg
 
Projekt „Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim”  skierowany jest do 115 uczniów w tym 57 kobiet 58 mężczyzn z dwóch szkół zlokalizowanych na terenie Powiatu Namysłowskiego. 

Przedmiotem projektu są dodatkowe zajęcia w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Łącznie przewidziano przeprowadzenie 390 godzin zajęć projektowych.

Ponadto, w celu polepszenia warunków dla nowoczesnego nauczania wszystkie szkoły biorące udział w projekcie wyposażone zostaną w nowoczesne pomoce dydaktyczne, oraz sprzęt do zajęć.  Dodatkowo w projekcie zaplanowano wspólne zadanie dzieci ze szkoły specjalnej z uczniami liceum.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozwijanie kompetencji informatycznych u uczniów I Liceum Ogólnokształcącego oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z Zespołu Szkół Specjalnych.

W celach szczegółowych ujęto:

- poprawę bazy dydaktycznej obu szkół, poprzez doposażenie w nowoczesne narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych narzędzia TIK oraz narzędzia do diagnozy, edukacji, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od VI/2020 do VI/2021.

- wdrożenie w obu szkołach zajęć z kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych oraz zajęć uzupełniających ofertę szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od VI/2020 do VI/2021.

- przewidziano także spotkania edukacyjno-integracyjne uczniów z ZSS oraz uczniów LO.

Projekt swoim zakresem obejmie takie działania jak:

A. Zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. Będą to komputery, tablice interaktywne, pomoce do nauki fizyki, chemii, biologii i matematyki.

B. Organizacja dodatkowych zajęć w Liceum Ogólnokształcącym, które obejma elementy matematyki w fizyce, zajęcia w chemicznym laboratorium, zabiorą uczniów w świat pełen brył, przybliżą uczniom zagadnienia algebry oraz tajniki programowania,

C. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. W ramach projektu zakupione zostaną komputery, panel muzyczny, sprzęt i pomoce do terapii, plansze mapy, mikroskop z wyposażeniem.

D. Organizacja zajęć dla uczniów ZSS w tym zajęć ogólnorozwojowych, gimnastyki, zajęć z zakresu informatyki oraz przyrody

E. Organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów ZSS oraz ILO przy współpracy ze Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym.

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 16-07-2020 09:12 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 16-07-2020 09:25
Przewiń do góry