Menu pomocnicze
WIOSNA

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.

Celem Programu jest ułatwienia młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

Adresatami Programu są maturzyści z 2020 roku, pochodzący ze wsi i  z miasta do 20 tys. miszkańców z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. W szczególności program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z terenów po dawnych ppgr, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, młodzieży z rodzin wielodzietnych, wydchowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), młodzieży rekomendowanej do Programu przez pozarządowe organizacja lokalne lub grupy nieformalne wyłonione do udziału w Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz przez inne lokalne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest za pomocą aplikacji on-line zamieszczonej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja ta będzie aktywna od dni a12 sierpnia do dnia 14 wrzesnia br. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje na temat Programu dostepne sa również na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021 XIX edycja realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych ora innych instytucji, które przystąpią do Programu.

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program jest aministrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

 

Plakat_stypendia pomostowe.jpeg
Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 09-07-2020 07:50 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 09-07-2020 08:10
Przewiń do góry