Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy.

Zapytanie ofertowe na: wykonanie artykułów informacyjno-promocyjnych, tzw. gadżetów, wraz z dostawą służących promocji projektu: „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 IX Oś Priorytetowa- Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.