Menu pomocnicze
WIOSNA

Rysunek14.jpeg

Tytuł projektu:
 
Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości
Nr projektu:
 
 POKL.09.02.00-16-009/09
Nr umowy:
 
 POKL.09.02.00-16-009/09-00
Program współfinansujący:
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Wartość:
 
Wartość całkowita:
 
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
588 974,00
513 879,82
75 094,18
Planowany okres realizacji:
 
01.10.2009-30.06.2011
Cele projektu:
 
 
Cel ogólny:
Wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół prowadzącej do podniesienia jakości jej pracy.
 
Cele szczegółowe
 • kreowanie podejmowania kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez: modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wdrażanie nowych kierunków kształcenia w zawodzie Technik logistyk
 • wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły
 • wprowadzenie nowatorskich, wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych –metoda symulacji , inscenizacja
 • wzmocnienie u młodych ludzi zdolności poruszania się po rynku pracy, samozatrudnienia, samokształcenia, kreatywności
 • współpraca z pracodawcami w celu poznania nowoczesnych technologii produkcji
 • wzrost konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych z Powiatu Namysłowskiego 
 
Rzeczowy zakres projektu:
 
 
Rzeczowy zakres projektu
 
Działania Przedmiotowego projektu są podzielone na dwa moduły:
 
 1. Działania w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH
 2. kurs obsługi wózków widłowych z wysięgnikiem
 3. kurs spawania metodą MAG lub TIG
 4. kurs barmański
 5. kurs baristerski
 6. kurs prawo jazdy Kat. B
 7. kurs nauki jazdy
 8. dodatkowe zajęcia ze szczególnym uwzględnieniem ICT –kasy fiskalne
 9. współpraca szkoły z przedsiębiorcami wizyty studyjne w zakładach pracy lub udział w targach branżowych
 
 1. Działania w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
 2. kurs obsługi wózków widłowych tradycyjnych
 3. kurs obsługi kas fiskalnych
 4. kurs obsługi kombajnu
 5. kurs prawo jazdy Kat. B
 6.  kurs baristy
 7. Kurs przedłużania paznokci
 8. Kurs wspomagania projektowania komputerowego
 
Szerszych informacji nt. projektu udziela:
 
Anna Wołoszczuk
 
Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:
Podinspektor ds. koordynacji projektów i promocji
077 4103 695
wew.207
 
turystyka@namyslow.pl
 
077 4103 922
 

Rysunek11.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:56
Przewiń do góry