Menu pomocnicze
WIOSNA

1 119 603,60 zł – na dodatkowe kształcenie namysłowskich uczniów oraz nauczycieli pozyskało Starostwo Powiatowe w Namysłowie w ramach Projektu „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”

kształcimy ologowane.jpeg

Projekt przygotowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu naszego starostwa znalazł się wśród najwyżej ocenionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, na skutek czego starostwo pozyskało ponad 1 mln zł dofinansowania na dodatkowe kształcenie uczniów w zakresie edukacji zawodowej na terenie powiatu namysłowskiego.

Projekt „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy” skierowany jest do 268 uczniów szkół o profilu zawodowym z obszaru Powiatu Namysłowskiego, 17 nauczycieli, oraz 20 pracodawców.

Przedmiotem projektu będzie m.in.

  • organizacja i przeprowadzanie staży uczniowskich
  • organizacja i przeprowadzanie kursów zawodowych,
  • podnoszenie kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe, staże),
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Staże zaplanowano dla 6 branży (wszystkie w obszarze specjalizacji regionalnych):

  • maszynowa i elektromaszynowa,
  • rolno-spożywcza,
  • transport i logistyka,
  • usługi turystyczne,
  • handlowa,
  • usługi finansowe.

Ponadto projekt obejmie zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni zawodowych w wysokiej jakości jednostki sprzętu. Przewidziano np. zakup sprzętu gastronomicznego, doposażenie pracowni samochodowej oraz fotowoltaicznej.

Koszt całkowity projektu wyniesie 1 244 004,00 zł.
Czas realizacji: 01.06.2020 r. – 01.06.2022 r.

Barbara Jarmuszewska

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 02-06-2020 08:01 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 02-06-2020 08:03
Przewiń do góry