Menu pomocnicze
WIOSNA

MSiT.jpegherb.jpeg

Tytuł projektu:
 

Pływackie zajęcia edukacyjne w Powiecie Namysłowskim, edycja II

Nr projektu:
 
 
Nr umowy:
 
 
Program współfinansujący:
 

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów (w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki)

Wartość:
 
Wartość całkowita:
 

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

27 160 zł
13 525 zł
13 635 zł
Planowany okres realizacji:
 
marzec 2011 – listopad 2011
Cele projektu:
 

Zakładane efekty edukacyjno – wychowawcze: opanowanie podstawowych czynności w wodzie:

- elementy technik pływackich,
- swobodne poruszanie się w wodzie,
- przełamanie strachu przed wodą,
- integracja z grupą rówieśników,
- większy udział w życiu społecznym dzieci niepełnosprawnych,

- podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży (w szczególności dzieci niepełnosprawnych),

- zrozumienie i docenienie umiejętności pływania dla swojego bezpieczeństwa i zdrowia,

- zdobycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia nad wodą,

- zdobycie wiedzy na temat zasad bezpiecznego zachowania nad akwenami wodnymi,

- poprawienie stanu zdrowia dzieci i młodzieży – zmniejszenie ryzyka występowania wad postawy,

- dokonanie samooceny i oceny umiejętności pływackich.
Rzeczowy zakres projektu:
 
Projektem zostanie objętych 150 uczniów następujących szkół:
- Zespół Szkół Rolniczych,
- Zespół Szkół Mechanicznych,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- I Liceum Ogólnokształcące.

Każdy z uczniów biorących udział w projekcie przejdzie 8-godzinny kurs pływacki i 1-godzinny kurs z umiejętności niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia nad wodą wraz z kursem dotyczącym bezpiecznego zachowania się w wodzie i jej pobliżu.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:
 

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju

077 4103 695
wew.206
 
centrum@namyslow.pl
 
077 4103 922
 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:51
Przewiń do góry